Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 21,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Oslo. Det gir en økning på 240 studieplasser fra 2011 til 2012. Det foreslås også en bevilgning på 20,8 millioner kroner til utstyr i forbindelse med fase en av restaurering av sentrumsbygningene. Totalt foreslås en bevilgning på 4,4 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 29 millioner kroner til Samordna Opptak, 22 millioner kroner til Cristin og 1,9 millioner kroner til Felles studentsystem som alle administreres av Universitetet i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 31 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det gir en økning på 380 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 3,7 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 24,1 millioner kroner i husleiekompensasjon. Høgskolen i Oslo og Akershus har vist betydelig vilje til å møte behovet for økt studiekapasitet. Regjeringen foreslår derfor et tillegg i grunnbevilgningen til høgskolen med om lag 1,8 millioner kroner for å sikre høgskolens arealbehov. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 1,6 milliarder kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på om lag 141,3 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011ved Norges idrettshøyskole. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 162,9 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 ved Norges musikkhøgskole. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 210,1 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 4 millioner kroner til drift av det nasjonale talentutviklingsprogram i musikk, som administreres av høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 248,5 millioner kroner til Norges veterinærhøyskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å finansiere ferdig treårige studieplasser opprettet i 2009 ved Kunsthøgskolen i Oslo. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 289 millioner kroner til drift av høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Handelshøyskolen BI. Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 227,7 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 68,4 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,5 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. I tillegg foreslår Regjeringen en bevilgning på om lag 6,8 millioner kroner til talentutviklingsprogrammet Unge talenter.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 31,7 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 19,9 millioner kroner til NISS Høyskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 9 millioner kroner til Norges Dansehøyskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,9 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Diakonhjemmet høgskole. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 121 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,3 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 172 500 kroner for å finansiere ferdig ettårige studieplasser opprettet i 2011 ved Høgskolen Diakonova. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 38,4 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 590 000 kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Lovisenberg diakonale høgskole. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 66,4 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 10,2 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 20,9 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 26,4 millioner kroner til Westerdals Høyskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 26,7 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,1 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den Norske Opera & Ballett med 20,4 millioner kroner til nærmere 509 millioner kroner.
 • Det Norske Teatret får i budsjettforslaget en samlet økning på 7 millioner kroner, herunder tilskudd til prosjektet Det Multi Norske.
 • Regjeringen foreslår å styrke Riksteatret med 1 million kroner til samarbeid med Oslo Nye Teater om fornyelse og videreføring av norsk figurteater, under forutsetning av et tilsvarende bidrag fra Oslo kommune.
 • Regjeringen foreslår å gi stiftelsen Horisont/Mela-festivalen en økning på 1,5 millioner kroner blant annet til styrking av driften i forbindelse med innflytting i nye lokaler i Schous-kvartalet. Riksscenen får en økning på 1,2 millioner kroner.
 • I budsjettproposisjonen for 2012 foreslår Regjeringen en økning til Norsk Folkemuseum på 4,6 millioner kroner. Av det går 1,6 millioner kroner til å styrke bevaringen og formidlingen av Bogstad Gård fram mot grunnlovsjubileet i 2014.
 • For å legge til rette for en konsolideringsprosess, foreslår Regjeringen en økning på 2 millioner kroner til Norsk Maritimt Museum. Den foreslår også en økning på 2,8 millioner kroner til Oslo Museum, blant annet for å styrke videre arbeid med formidling av Akerselvas industri- og arbeiderhistorie. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek med 500 000 kroner.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Agenda X Skriveverksted

1 276

40

1 316

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

6 255

500

6 755

Atelier Nord

2 702

84

2 786

Barnas Historie, Kunst og Kultur

3 682

114

3 796

Bibliotektjeneste for innvandrere og flyktninger

8 886

275

9 161

Black Box Teater

3 318

103

3 421

Bårdar Danseteater, turné med avgangsklassen

369

11

380

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

2 234

69

2 303

Cikada og Oslo Sinfonietta

2 410

75

2 485

CODA - Oslo International Dance Festival

1 547

48

1 595

Cosmopolite Scene

2 002

62

2 064

Damini House of Culture

246

8

254

Danseinformasjonen

3 783

117

3 900

Dansens Hus

32 580

1 009

33 589

Den Norske Opera og Ballett

488 575

20 383

508 958

Den Unge Scenen

2 165

67

2 232

Det Norske Kammerorkester

7 154

222

7 376

Det Norske Solistkor

1 210

38

1 248

Det Norske Teatret

142 076

7 000

149 076

Dramatikkens hus

11 858

368

12 226

Du Store Verden!

3 145

98

3 243

Emanuel Vigelands museum

192

6

198

Fotogalleriet, Stiftelsen

1 154

36

1 190

Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival

115

4

119

Jødisk museum i Oslo

2 491

77

2 568

Kulturkirken Jacob

2 076

64

2 140

Kunstnernes Hus

6 769

210

6 979

MIC Norsk Musikkinformasjon

9 421

292

9 713

Nasjonal Jazzscene

8 171

253

8 424

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

252 414

7 825

260 239

Nationaltheatret

161 894

5 019

166 913

Nobels fredssenter

26 139

810

26 949

Nordic Black Theatre

6 280

195

6 475

Nordic Voices

710

22

732

Noregs Mållag

3 626

112

3 738

Noregs Ungdomslag

500

16

516

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

1 012

31

1 043

Norges Ungdomskor

385

12

397

Norsk barnebokinstitutt

6 646

206

6 852

Norsk Bibliotekforening

241

7

248

Norsk Dramatikkfestival

638

20

658

Norsk Folkemuseum/2009: Eidsvoll 1814

96 706

4 598

101 304

Norsk Form

27 621

855

28 476

Norsk Jazzforum

8 181

254

8 435

Norsk Maritimt Museum

1 304

2 040

3 344

Norsk Skuespillersenter

1 641

51

1 692

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

426

13

439

Norsk Teknisk Museum

26 676

827

27 503

Norske Tekstilkunstnere

1 271

39

1 310

NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst

4 314

134

4 448

Ny Musikk

3 192

99

3 291

Oslo Danse Ensemble (ODE)

1 608

50

1 658

Oslo domkor

494

15

509

Oslo Kammermusikk Festival

1 701

53

1 754

Oslo museum

8 554

2 765

11 319

Oslo-Filharmonien

128 477

3 983

132 460

PRODA

2 049

64

2 113

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)

1 064

33

1 097

RAM Galleri

1 343

42

1 385

Riksscenen - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

20 560

1 237

21 797

ROM - for kunst og arkitektur

1 430

44

1 474

Rom for Dans

1 596

49

1 645

Samspill - International Music Network

958

30

988

Skoleskipet Christian Radich

4 420

137

4 557

Stiftelsen ASTA

491

15

506

Stiftelsen Horisont/Mela

5 155

1 500

6 655

Tegnerforbundet

1 536

48

1 584

ULTIMA - husleietilskudd

1 833

57

1 890

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

4 937

153

5 090

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

2 904

90

2 994

Verdensmusikkfestivalen

4 400

4 400

Videreutvikling av DogA

1 000

31

1 031

Voksenåsen - kulturvirksomhet

750

23

773

Østnorsk Jazzsenter

2 503

78

2 581

Øyafestivalen

1 808

56

1 864

Oslo

1 586 850

69 771

1 656 621

 

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 300 millioner kroner til samlokaliseringstiltak, Oslo Universitetssykehus (OUS).
 • Regjeringen foreslår å kompensere Oslo kommune med 8,5 millioner kroner for å bygge opp et spesielt tilrettelagt institusjonstilbud for å gi barn som er utsatt for menneskehandel nødvendig vern.
 • Sakene i Høyesterett har over tid blitt mer ressurskrevende. Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningen med 3,4 millioner kroner for å kunne opprettholde driften på et tilfredsstillende nivå, og for å kunne bygge om Høyesteretts lokaler for å gi plass til flere kontorer.
 • Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 216,3 millioner kroner (11,4 prosent) fra saldert budsjett i 2011. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst ca. 36 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 28 millioner kroner til 41 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2012, og helårsvirkning av stillinger til nyutdannede fra Politihøgskolen i 2011.
 • Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til Oslo politidistrikt med 98,7 millioner kroner til etterforskning og påtale av angrepene på Utøya og i regjeringskvartalet. Regjeringen foreslår å bevilge 29,7 millioner kroner til bedret beredskap for politihelikoptertjenesten, ved leasing av reservehelikopter og økt antall mannskap, samt 25 millioner kroner til utstyrsanskaffelser for beredskapstroppen.
 • Regjeringen vil styrke politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter, og fra 2010 har opptaket vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2012. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PST med 46,44 millioner kroner. 10 millioner kroner skal gå til å styrke livvakttjenesten, 20 millioner kroner skal gjøre at PST kan investere i en avansert søkemotor for åpent nett, 9,4 millioner kroner skal gå til økt spaningskapasitet og 7,04 millioner kroner skal gå til helårsvirkningen av åtte nye årsverk fra 2011.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens sivilrettsforvaltning med fem millioner kroner og bevilgningen til erstatningsutbetalinger med 185 millioner kroner.
 • I Oslo videreføres aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vaktholdet av kongehuset, Hærens krigsskole på Linderud, Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, og Forsvarets etterretningstjeneste på Lutvann. Andre fellesfunksjoner, som for eksempel Forsvarsstaben, Forsvarets høgskole, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, og Forsvarets personelltjeneste, videreføres også.
 • Forsvarets stabsmusikkorps videreføres i Oslo. I 2012 gjennomfører Forsvaret Norwegian Military Tattoo. Regjeringen foreslår å prioritere 2,5 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av arrangementet.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oslo med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 5,5 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Kommandanten på Akershus festning videreføres. Som et ledd i satsingen på vedlikehold og utbedring av de nasjonale festningsverkene videreføres arbeidene med å utbedre eksisterende murer og bygninger på Akershus festning i 2012. Arbeidene i bygning 58 og bygning 39 på Akershus festning fortsetter i 2012. Prosjektet for oppgradering av bygning 39 ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009) innenfor en kostnadsramme på 121 millioner kroner.
 • Regjeringen ønsker å videreføre Akershus festning som en del av et levende byområde. Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur gjennomfører en rekke kulturarrangementer på festningen. Regjeringen foreslår å støtte stiftelsen med 1,7 millioner kroner i 2012, som i 2011.
 • Forsvarsdepartementet har godkjent prosjekter for å øke undervisningskapasiteten både i Linderud og Lutvann leir. Forsvarets leiligheter i Hammerstadgata i Oslo skal utbedres, slik at det kan tilbys gode boforhold for befal i Oslo-området. Regjeringen foreslår å bruke i underkant av 200 millioner kroner på igangsatte byggeprosjekter i 2012.
 • Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer med to millioner kroner, til totalt åtte millioner. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 285 millioner kroner til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 205 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet, som nå har et kostnadsoverslag på nær 4,1 milliarder kroner, omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming. De forberedende arbeider på prosjektet startet 2005, mens anleggsarbeid på lokalvegene tok til i 2008. Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpent for trafikk høsten 2013.
 • Utbyggingen av gang- og sykkelveger videreføres mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 620 millioner kroner til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette foreslår Regjeringen å bevilge 330 millioner kroner over statsbudsjettet, mens 290 millioner kroner forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3. Anleggsarbeidene startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet for trafikk etappevis i 2010, Nordenga (bru over sporområdet ved Oslo S med tilkobling til Schweigaards gate) ble åpnet i august i år.
 • Andre etappe omfatter blant annet tre nye gater i Bjørvika, som alle blir en del av riksvegnettet. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsstart for andre etappe er høsten 2011.
 • Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014/2015 mot tidligere forutsatt i 2013/2014. For prosjektet er det varslet nye kostnadsøkninger, som til dels følge av at kryssingen av jernbanesporene og grunnforholdene i området har vist seg å være mer komplisert enn tidligere regnet med. Kostnadsøkningen er anslått til om lag 240 millioner kroner i forhold til tidligere fastsatt kostnadsramme. Den nye kostnadsrammen er dermed på 6 956 millioner 2012-kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til prosjektet E18 Sydhavna. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.
 • På grunn av manglende avklaring fra Oslo kommune om den verneverdige bebyggelsen i Kongshavnområdet skal rives eller demonteres og oppføres på nytt og uavklart finansiering av slike tiltak, legges det nå opp til anleggsstart høsten 2012, mot tidligere forutsatt i desember 2011. Prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i 2014.
 • For 2012 er det lagt opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru. Regjeringen legger opp til å starte byggingen av gang- og sykkelveg langs E18 fra Hvervenbukta til Oppegård grense.
 • Regjeringen foreslår å prioritere midler til finansiering av kollektivfelt på E6 mellom Sandstuveien og Ryen (inngående trafikk) og til utbedring av E6 Brynstunnelen.
 • Regjeringen legger opp til å bygge kollektivfelt på riksveg 4 mellom Sinsen og Bjerke med bompenger fra Oslopakke 3.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 570 millioner kroner til Osloprosjektet i 2012. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Sommeren 2011 var Oslo S (unntatt Østfoldbanen) og Oslo-tunnelen stengt i seks uker for å sikre en effektiv gjennomføring av de omfattende fornyelsestiltakene. Totalt er det utført rundt 2 500 større og mindre arbeider i stengningsperioden. Arbeidet videreføres i 2011 og gjøres ferdig i 2012. Det blir behov for sommerstenging av Oslo-tunnelen og Oslo S også sommeren 2012.
 • Hovedplan for fornyelse på strekninger utenfor Lysaker – Etterstad, til Asker, Ski og Lillestrøm, ble påbegynt i 2010 og detaljplanleggingen starter i 2012. Forsert fornyelse av disse strekningene vil etter planen starte i 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.
 • I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell vil det bli foretatt signaloptimalisering og enkelte endringer i sporplanen for å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen. Prosjektet har en kostnadsramme på 62 millioner kroner, og skal etter planen være ferdigstilt i 2012.
 • For å dekke den elektriske belastningen som følge av NSBs nye tog og økt togtrafikk, vil det bli anskaffet to mobile statiske omformere som vil bli plassert i eller nær Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 87 millioner kroner til å videreføre prosjektet.
 • Regjeringen planlegger videreføring av planprogram, oppstart av arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning og detaljplan for Alnabru godsterminal (containerterminal sør byggetrinn 1) i 2012.
 • Budsjettforslaget viser til at styringsgruppen for Oslopakke 3 har lagt fram et forslag om handlingsprogram for perioden 2012-2105 og for bruk av midler i 2012. Styringsgruppen har i den forbindelse også orientert om arbeidet med å utvikle et system for mål- og resultatstyring.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 11,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Oslo deltar.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011 til 2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2012 er 3,25 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Oslo kommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6 prosent (fra RNB 2011). Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunesektorens frie inntekter 2012 på 4,2 prosent, Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde Oslo i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 105 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Oslo kommune har relativt høye skatteinntekter.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Oslo hadde i 2010 i et netto driftsresultat på 1,1 prosent av driftsinntektene.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo hadde en netto lånegjeld i 2010 på 28 199 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet var 38 421 kroner per innbygger.

Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

Kommune

               

0301 Oslo

   

106

26 846 743

1 396 913

5,5

1 288 511

5,0

Fylke

               

03 Oslo

   

104

4 690 331

215 968

4,8

189 632

4,2

Oslo samlet

1,1

28 199

105

31 537 074

1 612 881

5,4

1 478 143

4,9

For Oslo er det brukt konserntall for netto driftsresultat og netto lånegjeld


Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

Til toppen