Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • Regjeringen foreslår å bevilge 4,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår regjeringen en bevilgning på 105,3 millioner kroner til senteret.
  • Regjeringen foreslår å sette av 14,6 millioner kroner til å finansiere oppstartskostnader til bygging av renseanlegg ved Longyearbyen Energiverk. Totalkostnadene for anlegget er beregnet til 73,1 millioner kroner. Renseanlegget planlegges å være ferdig i 2014. Tiltaket vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.
  • Regjeringen foreslår videre at stillingen som konservator hos Sysselmannen på Svalbard fra 2012 overføres til Svalbard museum.
  • Regjeringen foreslår at det settes av midler slik at arbeidet med å rehabilitere sysselmannens representasjonsbolig, som startet i 2011, fortsetter.
  • Regjeringen foreslår at bevilgningen til Svalbard Reiseliv videreføres med 2,1 millioner kroner i 2012.

Tiltak (alle beløp i 1 000-kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Bibliotektjeneste på Svalbard

274

8

282

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

162

5

167

Svalbard Museum

1 559

48

1 607

Svalbard

1 995

61

2 056

 

    Til toppen