Nyheter

06 October 2011 - Statsbudsjettet 2012

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Budsjettet er tilpasset den økonomiske situasjonen med stor internasjonal uro. Vi følger handlingsregelen for gradvis økt bruk av oljeinntektene. Det gjør oss forutsigbare og troverdige i den økonomiske politikken og bidrar til stabilitet i valutamarkedet.