Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan

Norge har et stort sivilt og militært engasjement i Afghanistan. Norge har en militær innsats på om lag 500 personer i ISAF-operasjonen. Regjeringen foreslår å bevilge 750 millioner kroner til sivilt utviklingssamarbeid. Dette er samme nivå som i perioden 2008 – 2011.

Hovedmålet for det norske engasjementet er å bistå afghanske myndigheter i deres ansvar for å sikre stabilitet, sikkerhet og utvikling i landet. Regjeringen vektlegger afghansk kompetansebygging innen landsbygdutvikling, utdanning, styresett, energi og reform av sikkerhetssektoren. Regjeringen vil prioritere innsats for å bedre likestilling og bidra til økt oppmerksomhet om anti-korrupsjon. Afghanernes egen utviklingsplan og afghanske prioriteringer legges til grunn for satsingen. En økt andel av den norske bistanden vil bli kanalisert gjennom nasjonale budsjetter. Inntil 20 prosent av norske bistandspenger skal gå til Faryab-provinsen hvor Norge har et spesielt militært ansvar.

Det er fortsatt store behov for humanitær hjelp i Afghanistan. Regjeringen vil opprettholde en høy norsk humanitær innsats for å bidra til at afghanere i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse og står bedre rustet til å møte nye humanitære kriser.

Konflikten i Afghanistan kan imidlertid ikke vinnes militært eller gjennom utviklingssamarbeid alene. Den må først og fremst løses politisk. En politisk løsning må inkludere alle landets etniske grupper, og den må være forankret blant Afghanistans naboland.