Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aktivitetsskatt for finansiell sektor

De fleste finansielle tjenester er ikke omfattet av merverdiavgiften. Finanskriseutvalget (NOU 2011: 1) har derfor foreslått at myndighetene utreder en skatt på finansinstitusjonenes overskudd og lønninger for å beskatte merverdien skapt i finanssektoren.

Finansdepartementets foreløpige vurderinger er omtalt i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.2.