Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anstendig arbeid

Regjeringen følger opp strategien for anstendig arbeid (Decent Work) og styrking av arbeidstakeres rettigheter. Temaet løftes og forankres i både utenriks-, utviklings- og handelspolitikken. Norge arbeider sammen med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for sysselsetting, styrking av arbeidstakeres rettigheter globalt, sosial beskyttelse, og sosial dialog og trepartsamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Norge retter særlig oppmerksomheten mot at ulike politikkfelt som berører arbeidslivet, bedre styresett, kvinners rettigheter og likestilling skal være samstemte. Dette gjelder både i egen politikk og mellom de internasjonale organisasjonene, særlig ILO, IMF og Verdensbanken.

Se også Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.