Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

Regjeringen foreslår en apanasje på 9,674 millioner kroner for H.M. Kongen og H.M. Dronningen i 2012. I 2011 er bevilgningen til dette formålet på 9,338 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

For H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen foreslår Regjeringen en apanasje på 8,051 millioner kroner, mot 7,771 millioner kroner for 2011.

Se også: Slottet, Kongehuset

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.