Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten - IKT-modernisering

Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner i 2012 til første fase i et program for modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Programmet er planlagt gjennomført over seks år og er inndelt i tre faser. Arbeids- og velferdsdirektoratet starter arbeidet med forprosjektet for første fase av programmet høsten 2011. Dersom den eksterne kvalitetssikringen (KS 2) gir grunnlag for det, vil saken bli fremmet for Stortinget for formell godkjenning.

Programmet vil blant annet omfatte nye løsninger for uførepensjon og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og integrering med viktige fellesløsninger.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (IKT i Arbeids- og velferdsetaten)