Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten

God måloppnåelse og effektiv drift av Arbeids- og velferdsetatens virksomhet er et avgjørende bidrag for å skape et velfungerende arbeidsmarked, og et inkluderende arbeidsliv.

Løpende driftsutgifter til IKT i Arbeids- og velferdsetaten har økt over flere år og det forventes en fortsatt vekst i disse utgiftene. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke etatens driftsbevilging med 200 millioner kroner i 2012. Dette vil både sikre en stabil drift av etatens IKT-systemer, samt sikre at de økte driftsutgiftene til IKT ikke går på bekostning av kapasitet og kvalitet på tjenestene som Arbeids- og velferdsetaten skal utføre.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (IKT i Arbeids- og velferdsetaten)