Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift – grenseoverskridende tilfeller

Regjeringen foreslår å presisere plikten til å betale trygdeavgifter (arbeidsgiveravgift og trygdeavgift) til Norge i folketrygdloven for visse grenseoverskridende tilfeller der en person skal omfattes av norsk trygdelovgivning i henhold til trygdeavtale.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 9.