Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift –tidligere Mosvik kommune

Regjeringen foreslår at foretak i det geografiske området som inntil 31. desember 2011 utgjør Mosvik kommune, kan fortsette å betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent for årene 2012 og 2013. Det er de to første årene etter sammenslåingen med Inderøy kommune. Øvrige områder av Inderøy kommune vil i samme periode fortsatt ha satsen på 14,1 prosent.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 3.9.