Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene omfatter både tiltak rettet mot arbeidsledige med behov for arbeidsrettet bistand og tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene kan deles inn i:

· Avklaring av bistandsbehov

· Arbeidspraksis

· Opplæring

· Oppfølging

· Lønnstilskudd

· Varige tiltak

· Arbeidsrettet rehabilitering

Regjeringen legger opp til å videreføre et samlet høyt tiltaksnivå i 2012. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å gjennomføre om lag 71 200 tiltaksplasser, hvorav om lag 54 200 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og om lag 17 000 plasser for ledige.

Se pressemelding fra Arbeidsdepartementet.