Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

I 2010 var arbeidsstyrken i Norge på 2 602 000 personer, 12 000 høyere enn i 2009. Måler vi arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, får vi yrkesfrekvensen. Yrkesfrekvensen i 2010 var 71,9 prosent, ned fra 72,8 prosent i 2009.

I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkes­frekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark, Sverige og Sveits som hadde en høyere yrkesfrekvens enn Norge i 2010.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2012, kapittel 2.4.