Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arkiv

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arkivformål med 24,4 millioner kroner. Av dette går 23,5 millioner kroner til Arkivverket. Styrkingen gir rom for økt innsats til behandling og bevaring av digitalt materiale, opptrapping av digitaliseringsvirksomheten, styrket tilsyn med arkivene i kommunal sektor, planlegging av tiltak i grunnlovsjubileet i 2014, planlegging av nytt sentraldepot på Tynset og tilrettelegging av materiale som skal oppbevares i sentraldepotet. Økningen omfatter også midler til håndtering av arkivmateriale fra departementer som ble skadet i eksplosjonen 22. juli. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med 0,5 millioner kroner. Samlet bevilgningsforslag til arkivformål er på 334,1 millioner kroner.