Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Atomsikkerhet

Norsk innsats for atomsikkerheten i våre nærområder skal særlig konsentreres om å videreføre arbeidet med å rydde opp i den russiske nordflåtens tidligere marinebase i Andrejevbukta på Kolahalvøya,samt å ferdigstille arbeidet med å fjerne strålefarlige kilder fra fyrlykter i de russiske delene av Østersjøen. I tillegg vektlegges nærere myndighetssamarbeid mellom Norge og Russland, herunder utarbeidelse av prosedyrer for lavere terskel for varsling av atom-relaterte hendelser. I det fremlagte budsjettforslaget beløper bevilgningsforslagene til atomsikkerhetsarbeidet seg til 83,6 millioner kroner.