Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Balkan

Norge er en sterk støttespiller til den internasjonale innsatsen for fred, forsoning og stabilitet på Vest-Balkan. Gjennom utviklingssamarbeidet med landene i regionen skal Norge støtte demokratiske og institusjonelle reformer som er nødvendige for at landene skal komme videre mot medlemskap i EU og NATO. Norge vil også støtte forsoningsprosesser og arbeide for økonomisk utvikling. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 450 millioner kroner til utviklingssamarbeid med Vest-Balkan.