Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

BarentsWatch

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til videre utvikling av BarentsWatch.

BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene. Systemet skal etter planen nyttiggjøre og samordne allerede eksisterende informasjon, med sikte på å formidle et helhetlig bilde av aktivitet og miljøtilstand i våre nordlige havområder. BarentsWatch vil bestå av en informasjonsportal rettet mot allmennheten (åpen del) og en etatsintern del med utveksling av informasjon mellom de ulike etatenes fagsystemer (lukket del). Den åpne delen vil bli etablert i 2012.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet