Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barentssamarbeidet

Norge har formannskapet i Barentsrådet i to år fra oktober 2011. Barentssamarbeidet står sentralt i nordområdesatsningen. Norge vil bidra til å videreutvikle det brede og godt etablerte folk-til-folk-samarbeidet. Båndene i regionen mellom kunstnere og kultur-institusjoner styrkes gjennom kulturfondet Barentskult, samt gjennom samarbeid med flere festivaler. Det vil bli lagt særlig vekt på nye satsningsområder som bærekraftig økonomisk og industriell utvikling, kombinert med utvikling av transport og logistikk.