Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – foreldrebetaling

Regjeringens mål er at prisen for en barnehageplass skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage.

Regjeringen foreslår derfor å videreføre maksimalprisen på samme nominelle nivå som i 2011. Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsplass i 2012 vil med dette utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis. Prisen for en barnehageplass er reelt sett redusert med 1 050 kroner (2011-kroner) per måned siden Regjeringen tiltrådte i 2005. Det er foreslått å bevilge om lag 234 millioner kroner til formålet i 2012. Inkludert helårseffekten av nominell videreføring av maksimalprisen i 2011 foreslår Regjeringen om lag 360 millioner kroner netto til lavere reell foreldrebetaling i barnehagene i 2012.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.