Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – satsing på kvalitet

Regjeringen vil videreføre satsingen på forskning, kompetanseheving og rekruttering i barnehagesektoren i 2012. Totalt foreslår regjeringen å benytte over 120 millioner kroner til kvalitetsfremmende tiltak i 2012.

Regjeringen har som mål at alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek og læring og at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Barnehagens innhold skal være variert og tilpasset det enkelte barns interesser og forutsetninger.

Kunnskapsdepartementet vil i løpet av 2012 legge fram en samlet kompetansestrategi. En sentral del av denne kompetansestrategien er en egen rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanningen.

Lederutdanningen for styrere og programmet Veiledning for nyutdannede lærere er to viktige tiltak som er satt i gang, og som vil bli videreført i 2012. Kunnskapsepartementet vil også videreføre satsingen på kompetansetiltak for assistenter i barnehagene.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.