Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevern – det kommunale barnevernet

Regjeringa føreslår å øyremerke ytterlegare 50 millionar kroner til det kommunale barnevernet. Medrekna vidareføring av løyvinga på 240 millionar kroner frå 2011, vil med Regjeringas forslag til saman vel 290 millionar kroner bli øyremerkt til kommunalt barnevern i 2012.

For nærmare omtale, sjå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon, Programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.

Sjå også pressemelding om styrking av kommunalt barnevern.