Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilavgifter

I fjorårets budsjett varslet Regjeringen en helhetlig gjennomgang av avgiftene på kjøretøy og drivstoff. Regjeringen foreslår endringer i engangsavgiften og omregistreringsavgiften fra 1. januar 2012. I tillegg varsles det om at alle drivstoff skal ilegges veibruksavgift etter energiinnholdet i drivstoffet innen 2020, og at unntakene for alternative drivstoff skal evalueres i 2015.

Se også Veibruksavgift, Engangsavgiften, Omregistreringsavgiften og Vrakpanten.

Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012 kapittel 4.5.