Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilstønad

Regjeringen foreslår å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter fra 2012. Midlene som frigjøres skal brukes til å styrke eksisterende ordninger på utgiftssiden, blant annet stønad til gruppe 2-biler for barn og unge under 18 år.

Adgangen til å få innvilget gruppe 2-bil er i dag begrenset til de som er avhengig av å bruke heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen. Dermed henvises barn og unge med sterk funksjonsnedsettelse, men med noe gangfunksjon, til gruppe 1-bil (personbil).

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gruppe 2-bil (kassebil) til å omfatte barn og unge under 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon. Det foreslås bevilget 13,5 millioner kroner til dette i 2012.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (Utvider bilordningen for unge funksjonshemmede).