Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bolig - tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken gir tilskudd til blant andre eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, etter streng økonomisk behovsprøving.

I 2012 foreslås tilskuddet økt med 23 millioner kroner. Dette er frigjorte midler knyttet til forslaget om å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter.

Se også stikkord særfradraget for store sykdomsutgifter

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 435 millioner kroner i 2012 til tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.