Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligsosialt kompetansetilskudd

Regjeringen foreslår å bevilge 68,5 millioner kroner til boligsosialt kompetansetilskudd i 2012. Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, samt til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Tilskuddet skal blant annet gå til prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling om boligsosialt arbeid, boligsosial planlegging og, gjennomføring av boligsosial politikk i kommunene. I tillegg skal tilskuddsordningen legge til rette for formidling av kunnskap, gode eksempler og planleggingsverktøy til aktørene på boligmarkedet.