Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 3 250 millioner kroner til bostøtte i 2012. Det er da lagt til grunn at i gjennomsnitt 128 000 husstander vil motta 25 200 kroner i bostøtte i 2012.

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde boligen de har. Alle som er over 18 år kan få bostøtte, med unntak av studenter uten barn samt militært og sivilt tjenestepliktige, som får annen offentlig boligstøtte.

For å redusere avkortingen i bostøtte som følger av veksten i trygder og pensjoner, foreslår Regjeringen at innslagspunktene for progressiv opptrapping av egenandelen blir oppjustert med samme faktor som reguleringen av minstepensjonene i 2012. Det foreslås også at minste egenandel økes med 1200 kroner, til 17800 kroner, for alle mottakere. De nye satsene foreslås å gjelde fra 1. juli 2012, samtidig som nye likningsdata blir lagt til grunn for beregningen av bostøtte.