Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNI for Norge på 2502,2 milliarder kroner i 2010. I Nasjonalbudsjettet 2012 anslås BNI til 2718,4 milliarder kroner i 2011 og 2796,1 milliarder kroner i 2012.