Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, det vil si budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet for 2012 i balanse.

I tillegg til det oljekorrigerte underskuddet, knyttes vurderingene av budsjettet særlig opp mot det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet og det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond.

Regjeringens budsjettforslag for 2012 innebærer et oljekorrigert underskudd på 120,2 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 122,2 milliarder kroner. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond anslås til 345,7 milliarder kroner i 2012.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2012, kapittel 3.