Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-finansieringsordningene (2004-2009)

Regjeringen foreslår å bevilge 306,8 millioner kroner til EØS-finansieringsordningene for perioden 2004-2009. Etter planen er 2012 siste år med utbetalinger under EØS-finansieringsordningene for perioden 2004-2009. Ved utvidelsen av EU østover i 2004 ga Norge gjennom EØS-finansieringsordningene et viktig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Øst- og Sentral-Europa. Støtten er en del av EØS-avtalen. Bidrag gis til prosjekter i EUs tolv nyeste medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania. Det gis blant annet støtte til prosjekter innen miljøvern, helse og barn, forskning, bevaring av europeisk kulturarv, utdanning og justissamarbeid. I perioden mai 2004 – april 2009 stilte Norge til rådighet om lag 10 milliarder kroner.