Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-finansieringsordningene (2009-2014)

Regjeringen foreslår å bevilge 818,7 millioner kroner til EØS-finansieringsordningene for perioden 2009-2014. Arbeidet under ordningene vil i 2012 være preget av planlegging og opprettelse av programmer.

Avtalene om EØS-finansieringsordningene (2009-2014) ble undertegnet 28. juli 2010. I femårsperioden vil EØS/EFTA-statene stille til rådighet 1788,5 millioner euro, tilsvarende om lag 14,2 milliarder kroner til de samme 15 EU-landene som under EØS-finansieringsordningene for perioden 2004-2009. Formålet med EØS-finansieringsordningene 2009-2014 er, som for tidligere ordninger, å bidra til reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området. I tillegg er det nedfelt i avtalene at de nye ordningene også skal bidra til å styrke det bilaterale samarbeidet mellom mottakerlandene og EØS/EFTA-statene. Regjeringen vil under EØS-finansieringsordningene 2009-2014 blant annet styrke arbeidet med miljø, klima og karbonfangst og -lagring (CCS). Det er et mål at minst 30 prosent av støtten til hvert land skal benyttes til miljøvern og tiltak mot klimaendringer.