Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandeler

Egenandelstak 1 og 2 og egenandelene under takene foreslås videreført på samme reelle nivå samlet sett. Prisomregning av egenandelstak 1, egenandelstak 2 og egenandelene under takene, svarer i sum til om lag 110 millioner kroner. Prisjusteringen foreslås i sin helhet lagt på egenandelstak 1. Taket foreslås derfor økt fra 1880 til 1980 kroner i 2012. Egenandelstak 2 og egenandelene under takene videreføres uendret på samme nominelle nivå.