Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eidsvollsbygningen

I 2014 er landets Grunnlov 200 år. Dette jubileet skal feires, og Regjeringens mest omfattende jubileumsprosjekt er rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen.

Regjeringen foreslår at det bevilges 120 millioner kroner til rehabiliteringen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett i 2012. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er 370,2 millioner kroner i prisnivå 2012. Planlagt byggestart for restaurering av Eidsvollsbygningen er 4. kvartal 2011.

Norsk Folkemuseum har ansvaret for formidlingen av Eidsvollsbygningen, inkludert ansvar for å bringe inventaret i Eidsvollsbygningen til samme standard som den bygningsmessige tilbakeføringen. Dette er en sentral del av forberedelsene til grunnlovsjubileet i 2014, og det foreslås et tilskudd på 7,4 millioner kroner til inventarprosjektet i 2012, med en tilsagnsfullmakt på ytterligere 17,3 millioner kroner.

Se også Grunnlovsjubileum og Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet