Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt - kraftverk

Regjeringen foreslår å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk med 5 prosent i eiendomsskatteåret 2012 og med ytterligere 11 prosent i eiendomsskatteåret 2013. Samtidig foreslås det at kapitaliseringsrenten settes til 4,5 prosent i inntektsåret 2011 (eiendomsskatteåret 2013).

Samlet over to år vil dette gi vertskommunene om lag 450 millioner kroner i økte inntekter sammenlignet med dagens regel.

Se nærmere omtale iProp. 1 LS (2011-2012) kapittel 19.