Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt – nytt utskrivningsalternativ

Regjeringen foreslår et nytt utskrivingsalternativ i eiendomsskatten, hvor kommunene skal kunne skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Dette vil gi kommunene mulighet til å skattlegge boliger mv. samtidig som næringsvirksomhet i kommunen skjermes.

Endringen foreslås å tre i kraft fra og med inntekståret 2012.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 20.