Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-sertifikatmarked

Norge har sammen med Sverige et mål om å bygge ut nye anlegg for fornybar kraftproduksjon tilsvarende 26,4 TWh i 2020. Norge og Sverige er ansvarlig for å finansiere halvparten hver gjennom det felles el-sertifikatmarkedet. Oppstart av el-sertifikatmarkedet er 1. januar 2012 og varer helt frem til utgangen av 2035.

El-sertifikater er et støttesystem for fornybar kraftproduksjon, der all ny kraftproduksjon, som ikke mottar annen støtte, har rett til ett sertifikat per MWh produksjon i 15 år.

El-leverandører og visse forbruksgrupper har en lovpålagt plikt til å kjøpe el-sertifikater. Husholdninger bidrar gjennom sine el-leverandører. Produsentene av ny fornybar energi får dermed en ekstra inntekt fra salg av el-sertifikater. Sammen med inntekten fra salg av kraft vil det bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar kraftproduksjon.

Støtteordningen er teknologinøytral. Det vil si at alle former for utbygging av fornybar kraft er støtteberettiget, såfremt de ikke mottar annen støtte.