Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk skattekort (eSkattekort)

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til utviklingen av elektronisk skattekort. Lønnstakere mottar i dag skattekort på papir fra Skatteetaten og må selv levere kortet videre til arbeidsgiver. Med elektronisk skattekort (eSkattekort) får arbeidsgiver skattekortopplysningene direkte fra Skatteetaten. Opplysningene vil normalt gå via Altinn og direkte til arbeidsgivers lønns- og personalsystem.

Dette gir klare forenklinger for arbeidsgiverne. Det gir også en forenkling for den enkelte skattyter som ikke lenger behøver å informere arbeidsgiver om nytt eller endret skattekort. eSkattekort gir samfunnsøkonomiske gevinster og besparelser for Skatteetaten.

eSkattekort forventes tatt i bruk sent i 2013 med virkning for forskuddsutskrivingen for inntektsåret 2014. Prosjektets kostnadsramme er 30,4 millioner kroner.

Se også Prop. 1 S (2011–2012) for Finansdepartementet, kapittel 1618 Skatteetaten, avsnittet ”Sentrale utfordringer og tiltak”.