Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektroniske tjenester – Statens innkrevingssentral (eTjenester)

Staten innkrevingssentral (SI) har satt i gang et prosjekt for å utvikle elektroniske tjenester på nett. Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til prosjektet. Til grunn for planleggingen ligger det at forvaltningen skal legge til rette for at digitale løsninger skal være førstevalget for borgerne i møte med det offentlige. SI skal med utgangspunkt i dette utvikle en ny portal med veiledningsorientert oppgaveløsning. Brukerne skal tilbys effektiv og funksjonell selvbetjening og råd og veiledning tilpasset brukerens situasjon og muligheter.

De elektroniske tjenestene på nett skal omfatte tjenester for debitor (skyldner), tjenester for kreditor (oppdragsgiver), tjenester for trekkpliktige (arbeidsgivere og NAV) og åpne tjenester.Tjenester for debitor er prioritert, og de første tjenestene forventes lansert i 2012.

Se også Prop. 1 S (2011–2012) for Finansdepartementet, kapittel 1634 Statens innkrevingssentral, avsnittet ”Sentrale utfordringer og tiltak”.