Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiomlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 1058,5 millioner kroner til energiomlegging i 2012. Dette omfatter 1 016 millioner kroner i overføringer til Energifondet og 42,5 millioner kroner til strategiske konsekvensutredninger for havenergi, gjennomføring av Bygningsenergidirektivet og deltakelse i internasjonale programmer innen fornybar energi og energibruk.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet anslås inntektene fra påslaget på nettariffen (1 øre per kWh) til om lag 780 millioner kroner. Samlede inntekter til Energifondet (inkludert renter som er beregnet til 130 millioner kroner) anslås til om lag 1926 millioner kroner.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon programkategori18.25 Energiomlegging.