Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF

Statsforetaket Enova SF er etablert for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er satt til å forvalte midlene fra Energifondet.

Energiomleggingen er en satsing på utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Enova skal være en pådriver for utvikling av nye miljøvennlige energiprosjekter. Enova skal jobbe langsiktig mot målbare resultater.

Satsingen gjennom Enova vil i 2012 bli rettet mot økt bruk av andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming, energieffektivisering i industri og bygninger og fullskala demonstrasjon av ny energiteknologi.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon programkategori18.25 Energiomlegging.