Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Entreprenørskap blant unge i distriktene

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ungt Entreprenørskap (UE) over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett med 2 millioner kroner til 13 millioner kroner (inkludert 1 million kroner til Ungt Entreprenørskap i Nord-Norge). Entreprenørskap i utdanningen er et sentralt virkemiddel for å skape en kultur for entreprenørskap.

I tillegg foreslår regjeringen å øke tildelingen til entreprenørskap og nyskaping blant unge i Nord-Norge gjennom Innovasjon Norge med 1 million kroner, til 5 millioner kroner.