Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Entreprenørskap

Entreprenørskap blant unge
Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsrettet opplæring innenfor alle nivå og fagområder i utdanningssystemet, og foreslår å sette av 12 millioner kroner til organisasjonen Ungt Entreprenørskap over Nærings- og handelsdepartementets budsjett, en økning på 1 million kroner fra 2011.

Entreprenørskap blant kvinner:
Regjeringen har et mål om at kvinner skal representere 40 prosent av alle nye entreprenører innen 2013. Regjeringen vil be Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet om å prioritere kvinner som målgruppe, og arbeide for en vesentlig økning i omfanget av kvinner innenfor aktuelle programmer og tjenester.

Etablererstipendordningen
Etablererstipendordningen under Innovasjon Norge skal bidra til finansiering av prosjekter i en tidlig fase. Ordningen ble innført i 2009 som et tiltak for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen. I budsjettet for 2011 er det satt av 20 millioner kroner, og det foreslås at om lag det samme videreføres i 2012.