Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FN

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 4,3 milliarder kroner til FN i 2012. Det er en økning på 33 millioner kroner fra 2011.

Norge er en sterk støttespiller for FN. Norge er tjent med et forutsigbart, regelstyrt system for samkvem og løsning av interessekonflikter mellom land.

Regjeringen er opptatt av å styrke og reformere FNs arbeid innen utvikling, nødhjelp, miljø og fredsbygging. Målet er å oppnå størst mulig effektivitet og resultater. Anbefalingene fra høynivåpanelet for reform av FNs virksomhet som statsminister Jens Stoltenberg ledet, er fortsatt retningsgivende for videre støtte. En hovedutfordring er åfå FN til å opptre samordnet i hvert enkelt land. Norge er en pådriver for å få til dette.

Regjeringen har i flere år gått i bresjen for reform og styrking av FNs likestillingsarbeid. Opprettelsen av UN Women som samlende organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling vil styrke dette arbeidet.

Se også FNs tusenårsmål.