Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Film

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene ti film- og medieformål med 47,4 millioner kroner i 2012.

Økningen gir blant annet rom for å styrke utvikling av dataspill og produksjon av fjernsynsdrama, styrke regionale filmsentre og etablering av et talentprogram for regitalenter innen kinofilm, et tiltak som også skal bidra til økt kvinneandel i norsk filmproduksjon. Økningen skal også nyttes til å etablere en innkjøpsordning for norsk film i bibliotekene.

Se også TV-drama og Film - regional film

Se også Kulturdepartementets temaside om Film.