Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fondet for miljøvennlig gassteknologi (Gassteknologi-fondet)

Fondet for miljøvennlig gassteknologi ble opprettet 1. juli 2004 med en fondskapital på 2 milliarder kroner. Fondet ble opprettet med bakgrunn i behovet for en forutsigbar og stabil finansiering av utviklingen av miljøvennlige gasskraftteknologier. Fondet vil gi en avkastning på 91,8 millioner kroner i 2012.

Avkastningen benyttes til CLIMIT-programmet og disponeres av Gassnova SF. Gassnovas administrative utgifter på om lag 11 millioner kroner knyttet til CLIMIT-programmet dekkes av fondsavkastningen. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 90 millioner kroner til CLIMIT-programmet gjennom Forskningsrådet, slik at den samlede rammen for CLIMIT-programmet er på om lag 171 millioner kroner, eks. administrasjon. CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.30.