Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning - petroleum, energi og CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 840 millioner kroner til forskning og utvikling over Olje- og energidepartementets budsjett. Av dette går om lag 240 millioner kroner til petroleumsforskning, om lag 430 millioner kroner til forskning knyttet til energi- og vannressurser og om lag 170 millioner kroner til forskning mv. når det gjelder CO2-håndtering.

Forskningsrådet disponerer hoveddelen på 718 millioner kroner og 28 millioner kroner disponeres av Norges vassdrags- og energi­direktorat. Om lag 13 millioner kroner bevilges til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak. Videre disponerer Gassnova om lag 81 millioner kroner knyttet til CLIMIT-programmet som er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.30.