Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – BIOTEK

Bioteknologi er et viktig område for vekst og næringsutvikling, og Regjeringen vil at norsk bioteknologisk forskning skal være et redskap for bedre helse, framtidig verdiskaping og et bedre miljø. Regjeringen foreslår derfor en strategisk satsing på bioteknologi på 85 millioner kroner. Satsingen skal følge opp prioriteringene i Regjeringens strategi for bioteknologi, som etter planen legges fram i løpet av høsten 2011. I tillegg skal satsingen komme matematikk, naturfag og teknologi (MNT-fagene) til gode.

Les mer i kapittel 07.70 i Kunnskaps­departementets fagproposisjon.