Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – transport og kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 155,5 millioner kroner til samferdselsforskning. Dette er en økning på 4,7 millioner kroner fra saldert budsjett 2011. Av dette legger Regjeringen opp til å benytte 81 millioner kroner til transportforskning og 74,5 millioner kroner til forskning innen elektronisk kommunikasjon.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 17,6 millioner kroner til utredningsvirksomhet innen samferdselssektoren.