Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskningsfondet

Fondet for forsking og nyskaping (Forskningsfondet) ble opprettet i 1999 for å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av forskningsbevilgningene. Fondet består av 16 kapitalinnskudd, satt inn på ulike tidspunkt. Hvert innskudd har fått en avkastning tilsvarende 10-årig statsobligasjonsrente på innskuddstidspunktet. Etter 10 år erstattes den opprinnelige renten på innskuddet med ny 10-årig statsobligasjonsrente. Dette innebærer at det vil være renteendringene som avgjør om avkastningen fra Forskningsfondet øker eller reduseres. Fondskonstruksjonen innebærer således at avkastningen og nivået på tilhørende utgiftsbevilgninger over tid blir ustabilt og lite forutsigbart. En lav rente i årene framover vil gi reduserte bevilgninger til forskning fra Forskningsfondet. Regjeringen foreslår derfor at fondsmekanismen ikke videreføres og at avkastningen fra Forskingsfondet i 2011 blir ført videre som ordinære utgiftsbevilgninger. På denne måten unngås uforutsigbarheten som følge av renteendringer, samtidig som forskningsbevilgningene fremover vil bli justert for anslått prisvekst.

Les mer i kapittel 07.70 i Kunnskaps­departementets fagproposisjon.