Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskningsinstitutter

Norge har mange forskningsinstitutter som deltar i EUs rammeprogram, men det er et potensial for økt deltakelse. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 26 millioner kroner til tiltak som skal øke instituttenes interesse for rammeprogrammet. Satsingen skal også bidra til å øke samarbeidet mellom instituttene og næringslivet for å øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter.

Regjeringen foreslår også å øke basisbevilgningene til de samfunnsvitenskapelige instituttene med 5 millioner kroner. Økningen skal gi de samfunnsvitenskaplige instituttene økt rom til å bygge opp langsiktig kompetanse og slik styrke den internasjonale konkurranseevnen ytterligere.

Regjeringen foreslår videre å inkludere Nansensenteret i den statlige basisfinansieringsordningen.