Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - Langtidsplanen 2009–2012

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett legger til rette for at de sentrale målene i langtidsplanen for 2009–2012 vil nås. Med Regjeringens budsjettforslag for 2012 vil en ha realisert hele langtidsplanens forutsatte bevilgningsopptrapping på til sammen 895 millioner kroner (2012-priser) i løpet av planperioden.

I tillegg er det lagt til rette for at en når langtidsplanens mål om ressursfrigjøring for 1260 millioner kroner gjennom intern effektivisering og struktur- og baseendringer.

Regjeringen har i planperioden satset ytterligere på miljøtiltak, energiøkonomisering og tiltak for veteraner fra utenlandstjeneste, samt på Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.